Tema
Foto: Istock
Läs senare

Konflikthantering

Konflikter är en del av vardagen och kan ta sig helt olika uttryck. Hur mycket ska vi vuxna lägga oss i och vad kan barnen reda ut själva? Vi har intervjuat forskaren Marianne Dahl och psykologen Bo Hejlskov Elvén och
tipsar om olika sätt att jobba med konflikt­hantering.

23 aug 2017

ur Lärarförbundets Magasin