Tema
Bild: Helena Davidsson Neppelberg
Läs senare

Penna eller tangent?

Alfa nr 5 2017 Hur lär sig eleverna bäst att läsa och skriva – genom att skriva för hand eller använda dator? Det finns forskning som stödjer båda modellerna. Vi har besökt två skolor som ser olika på saken.

ur Lärarförbundets Magasin