Läs senare

Tid saknas i avtal

PlaneringstidDe flesta fritidspedagoger saknar lokala avtal kring planeringstid. Enligt Lärarförbundet har frågan även varit omöjlig att driva i central förhandling.

12 aug 2014
Tid saknas i avtal
klocka, tid

Två av tre kommuner saknar avtal som reglerar fritidspedagogernas planeringstid, visade en enkät som Lärarnas tidning gjorde för fyra år sedan. Situationen har inte förändrats sedan dess, enligt Lärarförbundets företrädare. Att få till ett centralt avtal har tyvärr varit en strategi utan framgång, enligt Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet. Hans uppfattning är att facket nu får välja en annan linje.

– Vi måste driva det som en kvalitetsfråga och en arbetsmiljöfråga. Avtal kan skapa förutsättningar och är ett viktigt redskap, men inte alltid den absoluta lösningen.

Lärargrupper med ferietjänst, som ger viss flexibel möjlighet till planering, har inte heller adekvat planeringstid, enligt Mathias Åström. Allt beror i slutändan på hur arbetet läggs upp i diskussion med skolledaren på respektive skola.

– Tittar vi på olika skolformer har allihop belastningsproblem.

Ett stort problem, som orsakar stress för många, är de delade tjänsterna som allt fler lärare i fritidshem har, med anställning både som lärare i grundskolan och som fritidspedagog.

Sally Gordon, regionombudsman för Lärarförbundet i Stockholm, har stött på några av dem som drabbats hårt av den kombinationen.

– De ska leva upp till legitimationskraven för undervisningen, genomföra alla uppgifter i fritidshemmets hägn – med skollagens krav på sina axlar. Rektor ser förtjänsten med de dubbla behörigheterna men missar ibland att rätt bedöma risken utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Eftersom utbildningen av lärare för de lägre åldrarna är relativt ny drabbar dessa kombinerade tjänster ofta nyexaminerade, som kanske saknar tillräcklig erfarenhet och pondus för att ställa rimliga krav, enligt Sally Gordon.Foto: Ylva Sundgren
Hon beklagar att planeringstid för fritidspedagoger, som tidigare funnits i många lokala avtal, har försvunnit. Det finns bra överenskommelser med skolledare på många håll, men de har en svag ställning jämfört med avtal.

– De kan ändras eller upphöra från dag till annan.

Maria Stockhaus (M), ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor, säger att arbetsgivarsidan inte vill ha detaljreglerad arbetstid i avtal, helst inte för någon grupp.

– Generellt sett vill vi inte att sådant ska regleras centralt eller på kommunnivå. Diskussionen ska ske på respektive skola.

I så fall blir det upp till skolledaren att avgöra hur arbetstiden ska förläggas, och de har i många fall varken utbildning eller tillräcklig kunskap om fritidshemmens verksamhet, enligt Skolinspektionen.

Hur ska arbetsgivarsidan göra för att få rektorer att inse planeringstidens betydelse?

– Vi behöver lyfta fritidshemmet högre på den politiska agendan. Det handlar även om att ha tydliga mål och jobba vidare med att utbilda rektorer, säger Maria Stockhaus.

Gör så här!

  • Gå igenom ditt schema, anteckna det du gör under en vecka. Visualisera behovet av för- och efterarbete, exempelvis planering och samverkan med kollegor, föräldrakontakter i ditt schema, och visa det sedan för din chef.
  • Lös inte problemet åt arbetsgivaren genom att ta hem uppgifter eller försöka planera samtidigt som du ansvarar för andra uppgifter.
  • När nya uppgifter kommer till, tydliggör för din chef, genom att utgå från ditt detaljerade arbetsschema, om ekvationen inte går ihop och fråga vilka uppgifter som i så fall kan utgå.
  • Prata ihop dig med kollegor och facket lokalt.
  • Om dagens arbetstidskonstruktion inte fungerar, kontakta gärna er avdelning. De kan hjälpa till att diskutera lokala kollektivavtalslösningar, där intresse finns.

Källa: Lärarförbundet

Spara

Spara

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com