Läs senare

Tilltro till diagnoser som lösning på oro

27 okt 2017

Neuropsykiatriska diagnoser får ofta förklara elevers utåtagerande beteende, visar ny forskning. En förklaring till det ökade användandet av diagnoser, som ADHD och ASD, bland unga sedan tidigt 1990-tal är bristen på ekonomiska resurser och behovet av stöd till vissa elever. Då ses diagnoser som en möjlighet att påtala behovet av stöd för att få ekonomiska medel. De som gjort studien menar att det är möjligt med en överdiagnosticering av barn och unga, vilket märks inte minst i skolans värld.

– Risken är att skolpersonalen vänder bort blicken från sociala faktorer och skolmiljöns betydelse när oro och konflikter i skolan uppstår, säger Thomas Johansson, professor i pedagogik.

Artikel i Power & Education, Ylva Odenbring, Thomas Johansson, Kristina Hunehäll Berndtsson, Göteborgs universitet

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com