Läs senare

Tio tankar om teknik

09 maj 2011

Teknik är… ja, vad? I de nya kursplan­er­na beskrivs ämnets centrala innehåll i termer av produkter och processer med anknytning till moment inom fysik och kemi. Med tekniken hanterar människan kraft och rörelse, elektronik, informationsteknik, material och avfallsprodukter i ett samspel med både natur och samhälle. Så här tänker jag om teknik:

+ Teknik är inte tillämpad naturvetenskap. Mycket inom naturvetenskapen handlar om förståelse av grundläggande fenomen. Men visst finns det många samband mellan ämnena. Å ena sidan har kunskapen ofta utvecklats tack vare tekniska framsteg, som mikroskopet. Inte sällan har ny kunskap å andra sidan lett till utveckling av tekniken.

+ Teknik är praktiskt. Vare sig vi bygger modeller av vindkraftverk, gör bildspel över utvecklingen av telefonen eller försöker konstruera händelsekedjor, resulterar arbetet i produkter som kan visas upp på demonstrationer för andra klasser, på föräldra­möten eller utställningar. Då känns det motiverat att se till att man följer tidsplanen för att bli klar i tid. Man har också något konkret att utvärdera.

+ Teknik kompletterar. Tekniken kan fungera som en sorts rollspel, där eleverna upptäcker hur det ena påverkar det andra och hur man måste ta hänsyn till olika faktorer när man bygger något. I det praktiska arbetet öppnas många möjligheter till resonemang om samband mellan materiella, kulturella och samhälleliga förutsättningar och människans strävan efter utveckling.

+ Teknik tilltalar oss olika. För dem som växt upp med datorer och mobiltelefoner är det svårt att föreställa sig något annat. Eleverna lär sig snabbt och glatt hur de ska hantera den nya tekniken. Vi vill att de ska lära sig något om vad som ligger bakom tekniken, och då inte bara den digitala.

+ Teknik är alltid och överallt. Elever använder den digitala mediala tekniken i stort sett från det de vaknar tills de somnar. Samtidigt som de skriver på en hemuppgift kan de lyssna på musik, titta på filmer och chatta med några kompisar. Vi möter tekniken i butikernas självskanning, modulbyggda hus, tidsinställd belysning, datorinloggning med fingeravtryck, digitala hotellnycklar och polisseriernas DNA-teknik.

+ Teknik är nödvändigt. I snart sagt alla yrken behövs teknisk kompetens, oftast på något sätt i digital form. Kontakt med myndigheter och företag sköts med dator. Föräldrar kan följa sina barns provresultat och välja skola via datorn. Lärare kämpar för att klara de olika PIM-nivåerna. Vi skriver på skolans hemsida. En del av oss använder interaktiva skrivtavlor.

+ Teknik stimulerar kreativiteten. Eleverna ställs inför utmaningar, där de stimuleras att finna lösningar på olika typer av problem. Grupparbeten och diskussioner om alternativ blir naturliga och konstruktiva, ofta mycket livliga.

+ Teknik tilltalar alla sinnen. Det grekiska ordet för teknik anspelar på både konst och hantverk. I alla tider har människan gett personlig utsmyckning åt vardagsföremål. Design har stor betydelse för eleverna, och när de själva producerar något vill de att det ska se bra ut.

+ Teknik är roligt.

ur Lärarförbundets Magasin