Ingår i temat
Konflikthantering
Läs senare

Tips för konflikthantering

Foto: Istock

Fackböcker

Kommunikation och konflikthantering, Arne Maltén (Studentlitteratur).

Utifrån socialpsykologisk och pedagogisk forskning får man i denna bok grundläggande kunskaper inom kommunikation och konflikthantering. Varje kapitel avrundas med en sammanfattning och diskussionsfrågor.

Konflikthantering i professionellt lärarskap, Ilse Hakvoort, Birgitta Friberg, (Gleerups)

I denna bok får man råd om hur man som lärare kan hantera konflikter så att de blir ett tillfälle då eleverna lär sig något.

Hantera konflikter och förebygg våld: förhållningssätt och färdigheter – teori och praktik i skola och fritidshem

Karin Utas Carlsson, Anette Rosenberg Kimblad, (Förlaget KSA Konfliktlösning i skola och arbete)

I denna bok går det att läsa om hur man kan hitta andra vägar än tvång, hot och straff. Ett avsnitt handlar om medling, ett annat om mobbning.

 

Metoder

Tips på metoder för att hantera och förebygga konflikter, från organisationen Lärare för fred:

Medling

Efter det att man har hört barnens utläggningar om vad som har hänt, fokuserar man på nuet och på framtiden. De två viktigaste frågorna som medlarna ställer är: ”Vad har hänt?” och ”Hur känner du inför det som har hänt?” Tanken bakom dessa frågor är att om personer – tillsammans med aktivt lyssnande medlare – får en chans att uttrycka hur de känner sig inför händelser som är konfliktfyllda har de större chans att finna bra lösningar och att sedan hålla sig till de lösningar som de har arbetat fram.

Kompissamtal

Kompissamtal föddes i Helsingborg på 1990-talet. En gång i veckan sätter sig eleverna i en ring och talar om vad som har hänt i veckan. Först får de berätta om de löst en konflikt på egen hand och i nästa runda får de som vill berätta om de gjort någon kompis ledsen. Till sist kan eleverna berätta om de själva råkat ut för något som ännu inte klarats upp. Så pratar man om det hela klassen/gruppen.

Lektionsteman i Medlingscentrums material Bråka smartare:

Känslor årskurs f–3, Konflikthanteringsstilar årskurs 1–9, Hur konflikter eskalerar årskurs 4–9, Aktivt lyssnande årkurs 1–9.

Läs mer på medlingscentrum.se

 

Böcker för barn

Lästips för barn om tolerans och medmänsklighet från Teskedsorden:

6–9 år

Det var en gång det som inte var. Romska sagor, Bagir Kweik och Monica Hirsch

Tio kompisböcker baserade på barnkonventionen, Linda Palm och Lisa Sollenberg

Vem är du? En bok om toleransPernilla Stalfelt

Emil det svarta fåret, Petra Szabo

Katitzi, Katarina Taikon

9–12 år

Pojken i randig pyjamas, John Boyne

Feminism pågår, Sassa Buregren och Elin Lindell

Om jag får stanna, Kajsa Gordan

Den osynliga barnet, Tove Jansson

Kampen; Muren; Flyktingen, Titti Knutsson

Flickornas historia: från Igelkottsflickan på stenåldern till Julia i vår tid. Flickornas historia: världen. Flickornas historia: Europa. Från Eirene i antiken till Dilan i vår tid, samtliga av Kristina Lindström

ur Lärarförbundets Magasin