Läs senare

Tonvikt på ensemblespel

AktuelltHallå där, Anette Hamerslag, projektledare på Skolinspektionen!

av Marianne Nordenlöw
28 mar 2019
28 mar 2019
Foto: Skolinspektionen

I mars presenterades er kvalitets­granskning av grundskolans musikundervisning i årskurserna 7–9. Vad var syftet med den?

– Två saker: dels om undervisningen utgår ifrån och täcker ämnets hela kursplan, dels i vilken utsträckning eleverna ges möjlighet till eget skapande som främjar utveckling av kreativitet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Liksom flera tidigare utvärderingar visar den att tonvikten ligger på spel i ensemble­form. Vidare att stora delar av kursplanen täcks, men att något ofta saknas. Det är främst inom fyra områden: musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras, digitala verktyg för musikskapande, hur rösten kan varieras samt hörselvård.

– Alla elever får undervisning om skapande, det vill säga får skapa eget och nytt, men den undervisningen skulle kunna förbättras.

Har de skolor som får med det mesta något gemensamt?

– Det handlar om behöriga musiklärare, som samverkar i högre grad med andra lärare i musik och även i andra ämnen. Det är vanligare med fler grupprum och möjlighet att ha undervisning i halvklass eller mindre grupper.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com