Ingår i temat
Hållbarhet
Läs senare

Tre frågor till

HållbarhetMaria Lindqvist, lektor i hållbar utveckling i Kungsbacka kommun.

24 okt 2018
Maria Lindqvist.
Foto: Emelie Asplund

1 Vilken roll har du i ekodukt­projektet?

− Jag har fungerat som ett bollplank med mina kunskaper inom hållbar utveckling. Dessutom sköter jag all administration. till exempel att skriva projektansökan, beräkna budget och redovisa projektet längre fram.

2 Vad hoppas du att lärare och elever får ut av projektet?

− Att de ska få fördjupade kunskaper om vilka förutsättningar som organismer behöver för fortsatt liv och förståelse för varför det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden. Jag hoppas att lärare och elever ska känna att de kan bidra till en hållbar utveckling i sitt närområde.

− Det är viktigt att eleverna har kunskaper om växt- och djurarter och hur ekosystemet fungerar för att kunna formulera relevanta frågor till beslutsfattare, skriva insändare eller på andra sätt reagera och påverka när miljön hotas.

3 Hur kan lärare gå tillväga om de vill arbeta på liknande sätt med hållbar utveckling?

− Det lättaste är att starta i liten skala i närmiljön, till exempel att sätta upp insektshotell på skolans tak eller skapa en naturruta i närheten av skolan. Ett annat tips är att bjuda in experter som kan berätta om hur de arbetar med hållbar utveckling. Det finns till exempel biologer knutna till Sveriges Vattenråd och Sportfiskeförbundet som besöker skolor och kan stötta med ämnesspecifika kunskaper.

Mer ur temat Hållbarhet (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com