Läs senare

Tre sätt att utmana de särbegåvade

Boken inleds med en beskrivning av vad det kan innebära att vara en särskilt begåvad elev. Kategoriseringen är inte inte helt enkel och forskarna inte överens. En del hävdar att det räcker med ett högt IQ, andra att det är fler faktorer som måste vägas in.

Boken är mycket användbar för oss som arbetar i skolan. Bland annat finns ett avsnitt om hur man kan upptäcka och identifiera elever som är särbegåvade och vilka svårigheter som kan finnas eftersom de sällan upptäcks genom vanliga prov eller vid betygsättning.

Mona Liljedal beskriver ett ”pedagogiskt abc”, det vill säga acceleration, berikning och coachning, som man kan använda sig av när man undervisar elever med särskild begåvning.

Särskilt begåvade elever: Pedagogens utmaning och möjlighet

Mona Liljedahl
Gothia

Acceleration handlar om att eleven går fortare fram i undervisningen. Här finns olika metoder med både för- och nackdelar. Berikning innebär att läraren skapar meningsfulla uppgifter för att lärandet ska bli intressant och betydelsefullt. Coachning handlar om att det, även för dessa elever, krävs ett engagerat och kunnigt vuxenstöd.

Jag tycker att Särskilt begåvade elever borde läsas av alla som jobbar i skolan. Vi ska ju möta alla barn, oavsett vilka förutsättningar de har. Boken fick mig att reflektera över hur många särbegåvade elever som kan ha missats på mina arbetsplatser och vilka tecken jag ska vara uppmärksam på för att inte missa fler.

Författaren vill att boken ska ge läsaren nya glasögon för att upptäcka dessa elever i tid. Det tycker jag att hon har lyckats med.

 

Anna Persson, lärare i matematik, NO och teknik, Kilafors skola.

ur Lärarförbundets Magasin