Läs senare

Trist trend måste vända

av Helena Ingvarsdotter
06 sep 2017
06 sep 2017
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör

Jag tjuvlyssnar på en liten grupp mig närstående tonåringar som pratar om vilka ämnen de gillar i skolan och vilka de tycker är roliga och viktiga. De tycker diametralt olika om just det, men enas om att det är avgörande hur läraren är; om hen kan sin sak och är bra på att lära ut. Ungdomarna sätter därmed fingret på den ömma punkten: den stora bristen på utbildade lärare.

Alldeles extra illa är läget för de estetiska ämnena. Rektorerna skriker efter behöriga. I den bästa av världar skulle det ju komma en stor och stark våg av nyutbildade och fylla på. Men så ser inte verkligheten ut, tyvärr.

Sebastian G Danielsson, som är reporter här på redaktionen, har tittat närmare på dem som sökt till ämneslärarutbildningarna i bild, musik och slöjd. Hans artikel (läs den här) berättar om ett dystert resultat – antalet förstahandssökande fortsätter att minska. Den trista trenden startade redan 2011 när lärarutbildningen gjordes om. Då infördes treämnesutbildningen för studenter som pluggar för att kunna undervisa på högstadiet. Det är hög tid att återinföra en mer flexibel utbildning.

Annat som behövs för att vända skutan är bättre löner, mer fortbildning och bättre arbetsmiljö. En undersökning som Lärarförbundet har gjort visar att om lärarna är stressade och sjukskrivna får eleverna sämre studieresultat. Det är nödvändigt att skapa en organisation i skolan så att arbetsbelastningen blir jämn och rimlig. Och där lärare får tid att göra rätt saker – ingen ska behöva drunkna i administrationshavet.

ur Lärarförbundets Magasin