Läs senare

Tydligt och användbart om bedömning i NO

03 mar 2014

Otroligt användbar, men oj vad den tog tid att läsa! Det beror inte på att boken är seg utan för att det satte igång min tankeverksamhet. Äntligen har jag fått det där verktyget som saknats för att min bedömning i NO ska bli så bra och rättvis som möjligt.

Författarna till Bedömning i NO – grundskolans tidiga år gör en mycket tydlig och systematisk genomgång om vad bedömning är eller kan vara. De går igenom formativ bedömning, krav och förväntningar, hur man kan arbeta med återkoppling och kamrat- och självbedömning för att avsluta med en metodisk genomgång av förmågorna och kunskapskraven kopplade till dem.

Presentationen görs på ett tydligt och enkelt sätt med goda exempel på hur man kan tänka och göra. Författarna använder ett bra språk som andas akademi, men är långtifrån så tungt som en del annan litteratur kan vara. Tydligheten i uppdelningen av varje moment gör boken mycket användbar.

Jag fastnade speciellt för kapitlet Utvärdering och uppföljning. I det behandlas formativ utvärdering och summativa omdömen. Begreppen utreds och förklaras och ställs inte mot varandra utan bredvid varandra. Till exempel ”Målet med undervisningen är att alla elever ska nå kraven i kursplanerna, varför den allra mest centrala frågan i utvärderingen är huruvida eleverna har lärt sig det man ville att de skulle lära sig”. För att kunna leda eleven vidare behövs en formativ utvärdering, men samtidigt måste du samla ihop det du vet om eleven. Det gör man genom en sammanställning av elevernas resultat, något som här kallas kompetensprofil.

En annan del som fångade min uppmärksamhet var kapitlet om systematiska undersökningar. Varje kunskapskrav behandlas för sig och delas upp, vilket leder till att man kan arbeta med varje del enskilt och få ihop det till en helhet utifrån det man håller på med. Genom att använda de matriser, som genomgående presenteras för varje område, blir det än lättare att ta till sig materialet.

När jag närmade mig bokens slut började det kännas att det är lite för enkelt. Allting presenteras som om det vore de enklaste saker i världen att genomföra. Det är bra i sak, men i praktiken måste jag som lärare spegla metoderna mot min lärarvardag.  

Är det helt enkelt för bra? Det man måste ha i åtanke är att den här typen av litteratur är skriven utifrån undersökningar som är kontrollerade och systematiskt utförda. Jag motsätter mig inte innehållet och metoderna, utan funderar mer på hur man som lärare ska kunna genomföra det. Och då handlar det om att hinna med allt bra som presenteras. I en ideal miljö är det ett utmärkt sätt att angripa elevens framtida lärande. Men jag blev lite irriterad när läsaren för sjunde gången uppmanas att uppmuntra eleverna i det ena eller det andra. Det är ju något vi lärare hela tiden gör (eller?).

Jag får intrycket att författarna vill göra lärare medvetna om vad och varför de gör som de gör, samt ge metoder så att det går att genomföra. Om vi som lärare använder vår tid till att, med en medveten strategi, på bästa sätt lyfta eleverna kan vi få många vinster i form av fokuserade elever, lugnare arbetsklimat och bättre resultat. Denna bok gör åtminstone mig mer medveten om vad jag ska syssla med i klassrummet.

Bedömning i NO – grundskolans tidiga år är utmärkt för alla lärare som arbetar med NO i grundskolan, då den ger tydliga och goda exempel. Boken bör även användas som kurs- och fortbildningslitteratur.

Bedömning i NO  – grundskolans tidiga år
Anders Jönsson, Margareta Ekborg, Britt Lindahl. Lena Löfgren
Gleerups

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com