Läs senare

41 års erfarenhet – nekas legitimation

AKTUELLTEn utbildad fritidspedagog med 41 års erfarenhet nekas legitimation av Skolverket. Hennes examen anses inte vara på högskolenivå.
– Jag fråntas min rätt att undervisa, säger hon.

av Sara Djurberg
07 dec 2018
07 dec 2018

Det nya kravet på legitimation innebär att man måste ha en examen på högskolenivå för att få undervisa i fritidshem. Det gör att en liten grupp av äldre utbildade fritidspedagoger faller utanför: de som tog examen före 1 juli 1977. Enligt Skolverket har dessa en gymnasial utbildning – det var då som fritidspedagogutbildningen flyttades till lärosäten.

Tidningen Grundskolan har pratat med en av dem – en 60-årig fritidspedagog som ansvarar för undervisningen och vidareutbildar kollegor på fritidshemmet där hon är anställd.

– Jag är väldigt upprörd. Jag har svårt att tro att min arbetsgivare kommer att säga att jag inte längre får vara verksamhetsansvarig efter 1 juli nästa år, men jag kommer inte att kunna flytta på mig eller få några löneökningar. Min kommun har varit tydlig med att de prioriterar legitimerade fritidspedagoger, säger hon.

Fritidspedagogen har överklagat Skolverkets beslut till förvaltningsrätten.

– Det kan ju inte vara så att man fråntas sin rätt att undervisa på fritidshemmet trots att man har en examen. De måste lösa det här på nåt sätt och ge dispens för oss, säger hon.

Salvador Cerda är teamledare på Skolverket och säger att myndigheten avvaktar utslaget i förvaltningsrätten. Enligt honom har fem personer i kategorin ansökt om legitimation sedan i somras.

– Vi vill gärna se hur förvaltningsrätten förhåller sig till det här. Men vår nuvarande tolkning är att utbildningen före 1977 inte var på högskolenivå, säger han.

Kan man inte göra ett undantag för det fåtal individer som berörs under övergångsperiod?

– Vi stiftar inte lagarna. Vi gör en tolkning av det underlag som finns, säger Salvador Cerda.

Lärarförbundet gör en annan tolkning av behörighetsförordningen än Skolverket och menar att fritidspedagogutbildningen bör ses som behörighetsgivande precis som förskollärarnas gamla seminarieutbildning.

– Vår uppfattning är att lagstiftarnas avsikt var att även denna utbildning skulle ge behörighet, säger Per Båvner, utredare på Lärarförbundet.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com