Läs senare

Utmana i liten grupp

KrönikaTobias Israelssons krönika handlar om att alla elever kan behöva bli utvalda ibland.

22 maj 2019
Tobias Israelsson är lärare i NO, matematik samt idrott och hälsa, Prolympia i Helsingborg.
Foto: Anna Hållams

Jag hade precis följt andra gruppen tillbaka till klassrummet och höll på att ta ut en ny grupp om fyra elever när eleven vid bordet intill frågade: ”Varför får aldrig jag följa med och arbeta i grupprummet?” Jag hörde på tonen i rösten att eleven gärna ville vara med i den grupp som nu skulle få följa med mig.

Ja, varför har aldrig du fått arbeta i grupprummet? tänkte jag snabbt för mig själv.

Konstellationen som fick följa med ut ur klassrummet för att få extra stöd skilde sig åt från gång till gång, men den här eleven hade aldrig fått ingå i den. Jag har resonerat som så att de elever som har lätt för matematik och behöver utmanas, hinner jag utmana i helklass. Men nu fick jag en tankeställare. Varför ska inte även de elever som behöver utmaningar få delta i de mindre grupperna?

Under de lektionspass som vi är två pedagoger i klassrummet brukar vi organisera oss så att en av oss bedriver undervisning i helklass och den andre arbetar med mindre grupper.

I den lilla gruppen arbetar vi intensivt med fullt fokus i tio minuter. Tempot är inte lägre, snarare tvärtom. Eleverna kan prata rätt ut när de kan eller tror att de kan en uppgift. Vi resonerar tillsammans; Hur tänkte du? Varför blev det tokigt? Varför är det rätt?

De här korta matematikpassen ger stor effekt på elevernas kunskapsutveckling. Ibland behöver eleven bara få se när jag ritar upp bråkpizzan och säga stopp precis när hen inte hänger med längre, eller få ställa den där frågan som hen inte gör i helklass, för att förstå sammanhanget.

Matematikpassen i de små grupperna spelar en viktig roll i att ge de elever som behöver extra stöd så bra förutsättningar som möjligt för att kunna nå kunskapsmålen. Självklart ger de också stora möjligheter för alla elever att ta ett steg till i sin kunskapsutveckling. Elevens fråga varför hen inte fått vara en del av en mindre matematikgrupp fick mig att tänka till.

Framöver ska alla mina elever, i olika konstellationer, få följa med ut ur klassrummet för kunskapsutveckling i liten grupp.

Bäst just nu:

  • Fotbollsallsvenskan. 
  • Vårljuset.
  • After Us – Weeping Willows.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com