Läs senare

Utveckla fysiken utomhus

15 maj 2017

Ut och upplev fysik! Budskapet är tydligt i Utomhusfysik av Oleg Popov och Rolf Engh. Boken är en bra guide till hur man kan uppleva och utforska fysikaliska fenomen utomhus. Båda författarna är erfarna fysikdidaktiker. Det avspeglas i upplägget där de sammanfattar fysikens centrala begrepp och fenomen i form av 28 enkla aktiviteter.

Boken har tre övergripande delar: på skolgården, i staden och vid vatten. Varje område är uppdelat i kapitel som tar upp olika begrepp eller fenomen. Alla har samma struktur där de centrala delarna handlar om att uppleva, upptäcka och utforska. Detta kompletteras med aktivitetens syfte, pedagogiska tanke, teoretisk förklaring samt reflektion och kommunikation. Upplägget gör det lätt att använda aktiviteterna i undervisningen.

De centrala delarna, uppleva, upptäcka och utforska, motsvarar olika nivåer/åldrar för arbetet med fysik. Att uppleva vänder sig främst till de yngre eleverna, men kan även användas för att introducera momentet för äldre elever. Tanken är att de ska få uppleva fysiken med sina sinnen.

Att upptäcka innebär att du genomför undersökningar som utgår från elevernas egna, vardagliga erfarenheter. Att utforska går ut på att göra systematiska undersökningar för att kunna dra slutsatser. Denna del går även att använda på högstadiet.

Jag fastnade främst för aktiviteterna ”Ute och cyklar” och ”Hinner jag?”.

Utomhusfysik – uppleva, undersöka, utforska

Oleg Popov, Rolf Engh

Studentlitteratur

”Ute och cyklar” använder cykeln som redskap för att beskriva hur du kan förstärka eller försvaga din kraft. Alla elever har troligtvis provat på att cykla, vilket gör det lätt att koppla till deras egna upplevelser.

Aktiviteten ”Hinner jag?” har fokus på trafiksäkerhet och handlar om hastighets- och tidsuppfattning. Övningen går ut på att uppskatta om du hinner hämta en boll på gatan om du ser att en bil är på väg. Uppgiften känns mycket relevant för att utveckla ett säkert beteende i trafiken.

Andra intressanta delar är de historiska kopplingarna som ger en bakgrund till hur fysikaliska lagar och regler upptäckts.

Kvaliteten mellan de olika kapitlen skiljer sig åt. Vissa är enkla att använda, medan andra är lite svårtydda. Det kan handla om otydliga övningar och hastiga övergångar mellan olika delmoment. Som läsare blir jag osäker på hur jag ska arbeta vidare med dem.

Språket är kort och enkelt, men ibland skulle det vara bra med lite mer berättande och målande beskrivningar. Det gäller framförallt momentet ”Reflektion och kommunikation” där författarna försöker koppla aktiviteten till andra områden och ge en bredare blick över fenomenet. Till exempel står det att du ska resonera, uppmana och stimulera eleverna till olika aktiviteter. Här skulle det gärna fått finnas ett tydligare exempel på hur detta skulle kunna gå till.

Boken passar bäst om du vill hitta ett utomhusmoment till undervisningen. Den vänder sig främst till de yngre åldrarna, men utforskardelen passar även utmärkt på högstadiet.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com