Läs senare

Väcker tankar och lust till diskussion

BokrecensionBoken gör att jag får en bättre förståelse för hur olika förkunskaperna kan vara i ett matematikklassrum, skriver recensenten Anna Persson.

24 maj 2019
Foto: Istockphoto

Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever

Saman Abdoka, Catharina Sundström Larsson och Eva Sundgren

Liber

Redan när jag får boken i handen så känner jag: Äntligen! En sådan här bok har jag väntat på. Så förväntningarna är stora när jag börjar läsa.

Boken tar upp flera olika delar som man kan stöta på när man undervisar flerspråkiga elever. Några känner jag igen, som problemen med begrepp, medan andra är helt nya för mig, till exempel hur arabisktalande uttrycker tid. Det får mig att reflektera över situationer som jag har hamnat i min undervisning.

En konkret sak som tas upp är uppgifternas utformning i matteböckerna. Sverige är, enligt författarna, ett av få länder i världen där läromedlen inte styrs centralt. Det betyder att uppgifterna i svenska böcker ofta är starkt präglade av författarnas egen kultur, oftast svensk. Elever med en annan bakgrund får då svårt att identifiera sig med innehållet och de känner inte till alla begrepp.

Boken inleds med en bredare diskussion kring interkulturell matematik och språkinlärning. Efter det kommer kapitel om matematikundervisning i olika kulturer. Här beskriver och förklarar författarna vilken sorts undervisning eleverna mött innan de kommer till den svenska skolan. Här ges det också exempel på hur matematikböckernas innehåll är uppbyggt i åk 5 i Sverige och några andra länder, som Irak, Afghanistan, Somalia och Syrien.

Frågan ”Vad vet dina elever om de matematiska förmågorna?” skulle jag gärna lägga lite konferenstid på.

När jag läser igenom och reflekterar över den tabellen får jag en bättre förståelse för hur olika förkunskaperna kan vara i ett klassrum. Jag fastnar faktiskt i den här delen, för den ger även en del konkreta tips på hur man kan lösa uppgifter på olika sätt. Vad sägs om 15 olika algoritmer för att lösa 438/6 ?

Boken är lättläst och följer hela tiden en röd tråd. Alla kapitel avslutas med flera reflektionsfrågor som jag jättegärna skulle vilja diskutera med mina kollegor. Frågan ”Vad vet dina elever om de matematiska förmågorna?” skulle jag till exempel gärna lägga lite konferenstid på.

Som lärare i matematik har man absolut nytta av att läsa boken. Men även språkstödjare och kartläggare kan använda sig av den för att öka förståelsen och kompetensen.

Jag tycker att boken lever upp till de förväntningar jag först fick, för den här boken kommer jag gå tillbaka till och läsa i när jag funderar över något som har med undervisning av nyanlända och flerspråkiga elever att göra.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com