Läs senare

Vad gör tekniken med oss?

BokrecensionOscar Öquist, som skrivit boken Tyst erfarenhet, är psykolog, tidigare under­visningsråd vid Skol­verket och arbetar nu med ledarutveckling bland annat inom den statliga rektorsutbildningen.

27 sep 2018
Illustration: Istock

Tyst erfarenhet – om intuition och sinnlighet i en teknikpräglad kultur

Oscar Öquist

Carlsson Bokförlag

Underrubriken om intui­tion och sinnlighet i en teknikpräglad kultur, skrev Oscar Öquist som ett uttryck för rädslan över vad tekniken gör med människans mångfald av mänskliga känslouttryck.

Vilka förmågor riskerar vi att förlora när tekniken får allt större fäste? Enligt författaren är det förmågan att läsa svaga signaler som försvinner, som vi behöver för att ge utrymme åt reflektion och låta fantasin få plats.

Boken är lättläst eftersom författaren refererar till egna minnen och erfarenheter och jag känner igen mig i många situationer. Som de gånger när känslan av oro finns och det visar sig att den var befogad. Eller när en viss stämning finns i rummet och det är svårt att säga vad det är, men jag vet intuitivt att det är något som jag känner till eller varit med om förut.

Kopplingen till forskning och vetenskap i texten är hög och intressanta mönster och slutsatser träder fram,  men trots det så går det aningen segt att ta till sig viss del av innehållet. Det kan bero på det metodiska upplägget.

Det som attraherar mig mest är den starka förankringen till poesi, skönlitteratur och sagans värld, som ger lust, fantasi och kreativitet på ett sätt som tekniken inte kan göra. Så länge vi har den tillgången är min farhåga inte lika stor som författarens, att vi riskerar att tappa den unika förmågan att använda vår mänskliga intuition. Boken bör nog mer läsas som en påminnelse om den värdefulla kunskapen av tyst erfarenhet än en teoretisk referensram.

ur Lärarförbundets Magasin