Ingår i temat
Ämnen på väg
Läs senare

Vad har hänt inom ditt ämne?

Ny läroplan. Fokus på förmågor. Digitalisering och språk­­utvecklande arbete i alla ämnen. Under de nästan tio år som Origo har kommit ut har det hänt mycket i skolans värld.

av Karin Björkman
23 apr 2018
23 apr 2018

Håkan Ahlbom

Senior förstelärare. Undervisar i teknik på Östra skolan och i teknik och matematik på Läroverket, Hudiksvall.
År som tekniklärare: minst 15 år.

– Teknik har gått från att vara ett ”icke­ämne” till att bli ett riktigt ämne. Mitt intryck är att eleverna har haft mer teknikundervisning när de kommer till högstadiet. En orsak är att vi ska sätta betyg från årskurs 6.

– Ämnet har också förändrats från att ha varit ett praktiskt ”göra-ämne”, till att handla mer om teknikens roll i samhället. Vi ska inte utbilda ingenjörer eller försörja teknikprogrammen. Vi håller på med allmänbildning. Det är bara tre procent av eleverna som ska bli civilingenjörer. Men hundra procent kommer att hålla på med teknik.

Emilie Johansson

Lärare i matematik och naturkunskap, Gislaveds gymnasium, Gislaved.
År som matematiklärare: 5.

– Den nya läroplanen kom under min utbildning. Så under den första delen fokuserade vi på den gamla läroplanen och den senare delen på Lgr 11. Som nyutbildad tänkte jag att det skulle bli kul att jobba med förmågorna och trodde att lärarna säkert visste vad de innebar, men det gjorde de inte.

– Jag tycker att resan mot att behärska förmågorna är den största förändringen. Att vi fick ha didaktiska diskussioner, bland annat genom Matematiklyftet, gjorde att vi utvecklades tillsammans. Det tror jag inte att man, eftersom man arbetat med samma läroplan länge, haft tidigare.

Malin Carlsson

Lärare i matematik, NO, SO, svenska och svenska som andra språk, årskurs 2, Lindblomsskolan, Hultsfred. Hon är också språk- och kunskaps­utvecklare i årskurs F–6.
År som lärare: 15.

– Vi har, under en längre tid, jobbat mycket med språkutvecklande arbete i alla ämnen. Det är många flerspråkiga elever i vår kommun och lärarna såg behovet. Det började med en
studiecirkel för sex år sedan.

– Vi har också haft en stor satsning tillsammans med Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Alla pedagoger gick utbildningen under ett år, den gäller även till exempel slöjd och dem som arbetar i fritidshem. Arbetet fortsätter. Alla som blir ny­anställda blir erbjudna att gå utbildningen.

Nicklas Mörk

Lärare i matematik och SO-ämnen, årskurs 7–9, Fröviskolan, Lindesbergs kommun.
År som lärare: 13 år.

– Det viktigaste som hänt är att undervisningen ägnar allt mer tid åt problemlösning och matematiska resonemang. Genom dessa lektionsaktiviteter får eleverna möjlighet att använda sin arsenal av begrepp och metoder många gånger, i olika sammanhang.

– Att reflektera över frågan om vad begreppet ”verklighetsanknytning” innebär för matematikämnet har också varit viktigt för min egen undervisning de senaste tio åren.

Katarina Eriksson

Undervisar i matematik, NO och teknik i årskurs 4–6, Alviksskolan, Luleå.
År som lärare: Nästan 20 år.

– Det viktigaste som hänt inom mina ämnen är möjligheterna att visualisera och konkretisera begrepp med hjälp av digitala verktyg. Det ger ökad förståelse. Genom dem har det också blivit enklare att hitta arbetssätt som motiverar eleverna i deras arbete. Sociala medier har bidragit till en ”delakultur” som ger lärare input kring nya sätt att tänka och gör att de utvecklar sin under­visning ytterligare.

Cristian Abrahamsson

Undervisar i biologi, kemi, fysik, teknik och matematik årskurs 6–9, Klågerupskolan, Svedala. Deltar i forskarskolan Communi­cation Science in School vid Lunds universitet.
År som lärare: 23 år.

– Det viktigaste är den nya läroplanen, Lgr 11 som lyfter fram naturvetenskap som tre delar. En del är teori, begrepp och modeller. En annan del är hur natur­vetenskaplig kunskap blir till. Den tredje delen handlar om hur naturvetenskap används i samhället.

– Jag tror också att de nationella proven i NO, vad man än tycker om dem, har varit viktiga och påverkat både undervisning och bedömning.

ur Lärarförbundets Magasin