Läs senare

Våga sälj in dig själv

Inför lönerevisionen gäller det att vara rustad med goda argument. Skriv upp allt du gör under arbetsveckan, manar Maria Forssell, lärare i hem- och konsumentkunskap.

07 mar 2016

Illustration: Janette Bornmarker

Maria Forssell slås ofta av att hon utför fler arbetsuppgifter än de cheferna förväntar sig av henne.

– Som lärare är man ofta så stressad att man glömmer. Jag gör en hel del som jag inte tänker på, säger hon.

Om några veckor drar lönerevisionen i gång. Maria Forssell undervisar i hem- och konsumentkunskap vid en kommunal särskild undervisningsgrupp i Västra Frölunda, strax utanför Göteborg. Elev­erna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel adhd och autism. Utmärkande för verksamheten är stort ansvar och en hög personaltäthet.

Inför lönesamtalen har Maria Forssell och hennes kollegor fått en lista med lönekriterier från sin arbetsgivare. Lärarnas arbetsinsatser bedöms efter tre nivåer. Den nivå som ger mest i plånboken utgår från att medarbetaren gör saker utöver den förväntade prestationen – och dessutom delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till arbetskamraterna.

– Jag försöker komma ihåg att skriva upp allt så det finns med när jag har mitt lönesamtal. Har man gjort sådant som chefen knappast kan förvänta sig är det klart att man nämner det. Det är viktigt att läsa hela underlaget från arbetsgivaren, annars kan det vara svårt att hitta argument, säger hon.

Maria Forssell undervisar enbart i hem- och konsumentkunskap. Hon tycker inte att en kombination med något annat ämne automatiskt ska leda till högre lön.

– Alla jobbar vi ju med samma elever, och alla sliter och gör så gott de kan.

Hon inser att det är viktigt att framhäva sina yrkesmässiga förtjänster, men känner sig inte helt bekväm med det.

Illustration: Janette Bornmarker– Jag tillhör den generationen som har lite svårt för det, men jag tror att det är lättare för de yngre lärarna. När jag började arbeta som lärare utgick lönen från ålder, säger Maria Forssell.

Robban Nilsson, ombudsman på Lärar­förbundet, påminner om att lönesamtalet ska föras med den chef som också sätter lönen. Chefen ska vara väl insatt i sina medarbetares arbetsuppgifter och hur de utför dem, men det finns ändå alltid luckor som behöver fyllas i.

– Det gäller att visa vad man gör och åstadkommer. Lönesamtalet ger dig en möjlighet att ge din egen bild av detta och vilken lön du borde ha. Ingen annan känner dig och dina arbetsuppgifter lika bra som du själv, säger han.

Lärarförbundet erbjuder två verktyg att använda inför lönesamtalet. Med hjälp av ”Min lön” kan man jämföra sin egen löneutveckling med kollegornas. Ett punktdiagram visar hur lönen ligger till i förhållande till löneläget för samma lärarkategori i kommunen.

Lönestatistiken rymmer lönestrukturen för olika åldersgrupper, och i diskussionen med lönesättande chef är statistiken en viktig utgångspunkt: Hur ligger jag till och var bör jag ligga i framtiden?

Men statistiken säger inte allt och den är ofta något år gammal. Robban Nilsson konstaterar att man därför bör lägga till 3–3,5 procent för att kunna jämföra med en aktuell lön.

Ett annat tips är att återkoppla till det senaste lönesamtalet och de argument chefen använde då.

– Påminn om vad du gjort för att kvalificera dig för en högre lön – våga sälja in dig själv! Har du fått nya arbetsuppgifter och extra ansvar är det något du ska lyfta fram.

Samtalen kring uppdrag, förutsättningar, resultat och lön är viktiga tillfällen för den enskilde medarbetaren att påverka sin lön. Samtidigt framhåller Robban Nilsson att det är undervisningen och mötet med elever som är lärarens centrala uppdrag. Hur det utförs utifrån de förutsättningar den enskilde läraren har bör ha stor betydelse för lönesättningen.

– Den som vill försöka höja sin lön ska utgå från sig själv och inte tänka på kommunens ekonomi och hur det egna löne­kravet påverkar den.

Efter lönesamtalet bör man tänka igenom noga vad som sas och vad som är viktigt att komma ihåg till nästa gång. Kanske fanns det något besked eller löfte som behöver följas upp vid kommande samtal om lönen. Viktigt är också att prata med arbetskamrater och fackliga ombud om hur den senaste löneförhandlingen gick och vad man kan göra för att lyckas bättre nästa gång.

– Om arbetsgivaren uppger brister i arbetet som skäl till att det inte blir något lönelyft gäller det att få i gång en diskussion om hur luckan kan fyllas, till exempel genom stöd i arbetet eller kompetensutveckling, säger Robban Nilsson.

Osakliga löneskillnader ska inte förekomma. Den som känner sig missgynnad i löneutvecklingen måste försöka ta reda på orsakerna och i de fall diskriminering förekommit behöver det uppmärksammas.

Om arbetsgivaren helt enkelt inte uppskattar lärarens insatser eller inte vill satsa på lärares löner, kan det var läge att byta arbetsgivare.

– Det är tyvärr ofta den bästa möjligheten att påverka lönen, säger Robban Nilsson. 

Viktigt att tänka på inför lönesamtalet

  1. Förbered dig. Vad vill du uppnå? Vilka är dina argument? Vilka motargument kan du tänkas få?
  2. Kolla lönestatistiken. Jämför din och andra lärarkategoriers löneutveckling och löneläge med andra lärare i samma region.
  3. Värdera dina insatser. Följ upp tidigare medarbetar- och lönesamtal. Har det ni kom överens om uppfyllts? Har du en rimlig arbetsbörda? Får du tillräckligt stöd?
  4. Ta inget för givet. Din chef vet sällan exakt vad du gör på jobbet. Beskriv dina arbetsuppgifter, särskilt de du är extra stolt över.
  5. Plocka fram nya idéer. Har du tankar om hur verksamheten kan bli effektivare och hur ni kan höja kvaliteten?
  6. Formulera dina mål. Sätt ett mål för vad du vill uppnå och be chefen ge konkreta besked om hur du ska göra för att komma dit.
  7. Testa dina argument. Genrepa med en person du litar på.
  8. Ha tålamod. Det du säger i det här samtalet har betydelse för nästa lönesamtal och din framtida löneutveckling.
  9. Var inte blyg. Om du lyckas höja din lön, kan det dessutom bana väg för andra.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com