Läs senare

Välkommen guide till modern teknikundervisning

09 okt 2011

Äntligen en bok om teknik för lärare och lärarstudenter! Jag önskar att det hade funnits sådan här litteratur att läsa när jag läste till tekniklärare för yngre åldrar.

Veronica Bjurulfs bok Teknikdidaktik passar utmärkt som en uppslagsbok för verksamma tekniklärare. Den är lätt att ta till sig och förklarar varför ämnet teknik är så viktigt då eleverna lever i ett tekniskt samhälle. Författaren har många didaktiska förslag, såväl undervisningsmetoder som idéer till innehåll i undervisningen.

Ett begrepp som återkommer i boken är ”artefakter” och författaren beskriver hur du kan använda dig av artefakter i din undervisning. Hon beskriver också olika arbetsområden, teman, och betonar hur viktigt det är att undervisningen är verklighetsanpassad och inte skiljer på barn/ ungdomars fritid och skola. En viktig aspekt som författaren belyser är att vi i skolan bör bli bättre på att ta till vara på elevers vardag utanför skolan och använda oss av deras erfarenheter i undervisningen.

Den som inte är tekniklärare har också en hel del att hämta i den här boken. Bland annat finns ett kapitel som belyser olika sociala medier som blogg, wiki, Facebook och Flickr. Dessa medier kan användas i undervisningen i alla ämnen i skolan och är inte specifikt för teknikämnet.

Även kapitlen om genus och bedömning går att applicera på flera ämnen. Intressant, men alltså inte så mycket nytt för just teknikämnet.

De delar i boken som är generella för alla skolämnen kan vara en bra utgångspunkt när man ska arbeta ämnesövergripande. Boken kan framförallt ge stöd och inspiration till de som vill arbeta med de yngre åldrarna eftersom teknikämnet oftast inte är så stort i de lägre årskurserna.

En huvudfråga som författaren tar upp i boken är vikten av att ha utbildade tekniklärare för teknikämnet, vilket det förhoppningsvis kommer att bli med lärarlegitimation. En annan nyckelfaktor är att eftersom tekniken ständigt utvecklas, behöver även tekniklärare hålla sig uppdaterade. Och här ger Veronica Bjurulfs bok en utmärkt hjälp på vägen!

Teknikdidaktik
Veronica Bjurulf
Norstedts

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com