Läs senare

Var försiktig med dina åsikter

KrönikaOm musiklärare projicerar sina egna åsikter om ämnet på sina elever blir det svårt för barn och unga att skapa en egen relation till musik, anser Carolina Kjellstrand.

av Carolina Kjellstrand
17 okt 2019
17 okt 2019
Carolina Kjellstrand är musiklärare på Lindbackens skola i Uppsala, samt adjunkt på Uppsala universitet.
Foto:Pernilla Sjöholm

Ofta ses musik som något alla barn har en relation till. Här behövs ett förtydligande: barn har inte en relation till ämnet. De möter musik överallt och har många olika relationer till ämnet. I skolan får de ytterligare en relation –  skolans och lärarens tolkning av ämnet.

Den omdebatterade läraren och filosofen Amos Bronson Alcott (1799–1888) sa att pedagogens uppdrag är att undvika att projicera egna åsikter om ämnet på eleverna. I stället bör man låta eleverna skapa en egen ämnesuppfattning. Tänkvärt gällande hur vi planerar undervisningen och hur vi närmar oss elevernas förkunskaper.

För att se bortom min egen relation till ämnet närmar jag mig undervisningen ur olika perspektiv. Att sjunga alfabetssånger för att lära genom musik, att förstå teori och historia för att bli kunniga om musik eller att spela tillsammans för att vara i musiken är alla komponenter som behövs i undervisningen. Genom att balansera mellan dessa försöker jag göra elevernas musikrelation allsidig och nyanserad men framför allt deras egen. Med andra ord: Jag försöker motivera eleverna.

Motivation liknas ofta med att tända en gnista, en i min mening mindervärdig liknelse då en gnista är flyktig och momentan, fragmentarisk och osammanhängande i skolans värld. Det blir ett ögonblick. Motivation, i min mening, är det systematiska byggandet av en eldstad.

Antändandet av gnistor för att till slut skapa en eld. Jag som lärare behöver se eleverna, men även se ämnet tillsammans med eleverna. För det är först då jag får en inblick i hur jag bäst motiverar dem.

Att musik är något alla elever har en relation till sätts ofta i samband med att det skulle vara lättare att motivera eleverna i musikämnet än vissa andra ämnen. Måhända att det kanske är lättare att se de olika relationerna eleverna eventuellt har till ämnet, men eleverna har relationer till de flesta ämnen, det gäller bara att våga ge dem tid att leta efter dem. Och framför allt, det gäller att våga se relationerna, trots att de skiljer sig från mina egna.

Mina favoritband just nu

  1. Against me
  2. John Moreland
  3. The Gaslight Anthem

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com