Läs senare

Varför-frågor en röd tråd i hela boken

BöckerTexterna genomsyras av en yrkesstolthet och en drivkraft att utveckla fritidshemmet. Samtidigt proble­matiseras svårigheten med att förstå lärandet, skriver recensenten Jeanette Åström.

26 okt 2018
Illustration: Istock

Fritidspedagogiskt lärande

Jonas Wallman (red)

Lärarförlaget, 205 sidor

När det kommer ut en bok om fritidspedagogik känns det nästan som julafton för en fritidspedagog/lärare i fritidshem. Boken behandlar det fritidspedagogiska lärandet och hur det sker ur flera perspektiv och författarna är alltifrån yrkesverksamma lärare i fritidshem till forskare. Mikael Andersson beskriver hur man lyckats få till ett målstyrt och systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet från begreppen utveckling, lärande och likvärdighet ur ett fritidspedagogiskt perspektiv.

Vi får läsa om lek och lekmiljöer ur olika perspektiv och kontexter, och vikten av en medveten rastverksamhet som ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete. Anneli Hippinen Ahlgren bidrar med begreppen under­visning och didaktik och hur det kan tolkas i fritidshemmets lärandekontext.

Line Isaksson guidar oss i hur ett integrationsfritids byggs upp och Åsa Anevik ger en inblick i hur IKT kan användas i ett lärandesyfte på fritidshemmet. Alexander Skytte ger en personlig beskrivning av hur det är att vara barn i behov av stöd.

I bokens inledning står det att antologin har hur-frågorna i fokus för att skapa utveckling. Jag vill lägga till att varför-frågorna finns med som en röd tråd i boken. Det känns glädjande med ett nytt bidrag om lärandet i fritidshemmet där allt innehåll har en vetenskaplig grund. Texterna genomsyras av en yrkesstolthet och en drivkraft att utveckla fritidshemmet.

Boken problematiserar även dilemmat och svårigheten med att få syn på och förstå lärandet på fritidshemmet. Ska man sakna något, skulle det vara ett avsnitt om lärande kopplat till ett normmedvetet arbetssätt.

Fritidspedagogikantologin är en bok för både studenter och yrkesverksamma att inspireras av och ett utmärkt diskussionsunderlag för samverkan med klasslärare. Sist men inte minst är det en viktig bok för landets skolledare, för att utveckla en förståelse och en djupare insikt i fritidspedagogikens vardag och mångfalden i det lärande som uppstår.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com