Läs senare

”Vi har lekt fram kemiexperimenten”

Efter 14 år som före­ståndare för Kemi­lärarnas resurscentrum går Vivi-Ann Långvik i pension.

av Karin Björkman
31 mar 2017
31 mar 2017

Hur känns det?

– Naturligt. Det är dags att lämna över till yngre krafter. Vi veteraner kan ge betydelsefulla bidrag, men det är viktigt att de som är mitt i arbetslivet tar över. De har nog ett annat perspektiv.

Vad är den största förändringen för kemiunder­visningen under åren?

– Det är två saker som sticker ut. Det ena är den nationella satsningen på säkerhet och riskbedömning som gjorts av framför allt Arbetsmiljöverket. När myndigheten började göra inspektioner fick säkerhetsarbetet i skolorna en enorm kick framåt.

– Det andra syns framför allt i grundskolan och berör antalet obehöriga kemilärare som jag misstänker har ökat. Det beror bland annat på att många välutbildade kemilärare har gått i pension och att yngre lärare har mindre erfarenhet av laborationer i sin utbildning. Men det har också visat sig att det finns lärare som har kompetens, fast den inte används för att det inte fungerar rent schematekniskt.

Vad hoppas du för KRC:s framtid?

– Framför allt att statsmakten sätter ner foten och bestämmer om de långsiktiga förutsättningarna via en länge efterlängtad ökning av det ekonomiska stödet. Det skulle ge personalen på resurscentrumen större arbetsro än vi haft de senaste åren.

Vad är det roligaste du gjort?

– Jag har gjort så osannolikt mycket roligt att det är svårt att välja. Jag har varit kemihäxa på Plattan i Stockholm och varit med och byggt världens längsta kemibord. Men framför allt har jag och mina trevliga arbetskamrater lekt fram experiment. Vi har fått fantastisk respons från lärare, en respons som värmer och stöttar.

– Jag har också fått intressanta kontakter och deltagit i många nationella och internationella konferenser.

Vem är din efterträdare?

– Hon heter Jenny Olander och kommer från Danderyds gymnasium och är disputerad i kemi. Vi arbetar parallellt till i början av april.

ur Lärarförbundets Magasin