Läs senare

Vi har väntat länge nog

av Helena Ingvarsdotter
18 okt 2017
18 okt 2017
Helena Ingvarsdotter, chefredaktör

Jag tror att det var Torbjörn Fälldin som ofta använde uttrycket »dra i långbänk« om en politisk fråga som diskuteras under lång tid utan att det händer något. Jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker nog att vi börjar hamna i långbänken när det gäller att återinföra ett obligatoriskt estetiskt ämne i gymnasiet.

2015 intervjuade vi gymnasieministern Aida Hadzialic som sa: »Det är ett intellektuellt fattigdomsbevis att man ens kan anta att de estetiska ämnena bär ett mindre värde.«

Och hon lovade att återinföra dem på gymnasiet. Sedan gjorde hon bort sig med en helt annan sak och avgick.

Modet sjönk, men så konstaterade Gymnasieutredningen att det är skralt med det estetiska. Elever taktikväljer i stället kurser som ger meritpoäng, och skolan får svårt att leva upp till läroplanens ord om kulturella upplevelser och känsla för estetiska värden.

Utredningen föreslog 100 obligatoriska poäng. Förslaget gick på remiss och alla höll inte med. Men nu har hoppet tänts igen. Den nya ministern Anna Ekström säger nämligen så här: »Argumenten för ett estetiskt ämne är väldigt starka. I skolan ska man lära sig för att kunna ha ett yrke och plugga vidare, men även få kunskap som gör att man kan vara en samhällsmedborgare och delta i ett demokratiskt samtal.«

Och äntligen kom en promemoria från Utbildningsdepartementet. Visserligen handlar det bara om 50 poäng, men ändå. Remissrundan pågår och vi håller tummar och tår för att långbänksdragandet snart är över.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com