Läs senare

”Vi måste skapa en tydlig samtyckeskultur”

AktuelltHallå där, Olivia Björklund Dahlgren, ord­förande på föreningen Fatta! som engagerar sig mot sexuellt våld.

03 dec 2019
Olivia Björklund Dahlgren.

Ni vill införa ordet samtycke i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad i läroplanen, vilket inte står med i Skolverkets reviderade förslag. Berätta!

– I stället har man valt begreppen frivillighet och ömsesidighet, vilket vi är emot. Man brukar säga att det var vi som lyckades driva igenom samtyckeslagen och för att den ska få önskad effekt måste vi skapa en tydlig samtyckeskultur och få alla att förstå att det här är något vi måste öva oss på. Och då måste man börja i skolan.

Hur vill du definiera skillnaden mellan de här begreppen?

– Frivillighet är ett ensidigt begrepp som syftar till en persons vilja att delta. Ömsesidighet signalerar att det ska handla om en gemensam vilja. Samtycke inkluderar både begreppen frivillighet och ömsesidighet, men syftar också till att samtliga parter har ett ansvar att försäkra sig om att den andra vill. Att man måste vara lyhörd. Och det är stor skillnad.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com