Läs senare

Viktigt att veta om vetenskap

av Helena Reistad
13 Mar 2017
13 Mar 2017

Visst känns det som om hela det offentliga samtalet i världens demokratier har förändrats? Fakta är plötsligt relativa, hårdvinklade nyheter är något man får räkna med och forskningsresultat ifrågasätts på politiska grunder. Allt detta kan vara svårt att genomskåda. Fler aktörer försöker också spela på känslor som otrygghet och rädsla för att stärka sina egna positioner. Många är vi som grunnar på hur vi ska förhålla oss till dessa ändrade förutsättningar.

Det är bra att vara kritiskt tänkande. Ett samhälle där man inte ifrågasätter både politiker och experter är ett farligt samhälle. Men ett samhälle där ingen bryr sig om sakkunskap, det är också farligt.

Här kan vi knyta an till Origos tema i detta nummer: medborgarforskning. Flera av lärarna och forskarna framhäver nämligen nyttan av arbetssättet inte bara ur ett pedagogiskt utan också ur ett demokratiskt perspektiv. Att eleverna får vara del av ett riktigt forskningsprojekt och ha riktiga forskare som mottagare och ibland bollplank, det ger en ökad förståelse för det vetenskapliga arbetssättet och för hur forskare kommer fram till sina slutsatser. Förhoppningsvis blir eleverna också bättre på att ställa de rätta frågorna kring forskning och till experter.

På det sättet kan även matematik, NO och teknik bidra med viktiga bitar i värdegrunds­arbetet – som väl aldrig känts mer angeläget än nu?

ur Lärarförbundets Magasin