Läs senare

»Viktigt med gemensamt ansvar«

SlöjdÄr det ena sättet bättre än det andra när slöjdsalar ska utformas? Uttryck kollar med slöjdexperten Peter Hasselskog.

av Sebastian G Danielsson
29 nov 2017
29 nov 2017

Peter Hasselskog, lärarutbildare och slöjdforskare vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i Göteborg, förespråkar inget alternativ framför ett annat när slöjdsalar ska utformas. Han anser att det ska göras utifrån de förutsättningar man har.

– Det beror på lärarnas kompetens, samarbetsförmåga och hur salarna ligger i förhållande till varandra. Det som är viktigt är att de två lärarna känner att de har ett gemensamt ansvar för undervisning och måluppfyllelse i slöjdämnet, säger Peter Hasselskog och tillägger:

– Det är tråkigt när diskussionen utgår mer från personliga åsikter än en saklig diskussion om vägar till måluppfyllelse.

Frågan om samarbete blir extra aktuell med revideringen av kursplanen, som träder i kraft nästa höst. Tidigare har skrivelserna om att kombinera olika material gällt årskurs 7–9, nu ska det ske redan från årskurs 4.

– Då kan man göra det antingen med en gemensam sal eller genom att ha två salar där eleverna gör gemensamma uppgifter och där de har tillgång till två lärare, säger Peter Hasselskog.

Ser du några problem med likvärdigheten när slöjdlärarna väljer att organisera sin undervisning på så olika sätt?

– Det är en relevant och bra fråga. Men det är viktigt att peka på att likvärdighet inte handlar om att eleverna ska möta likadan undervisning oberoende av vilken skola de går på, utan att de ska ha samma möjlighet att uppnå målen i slöjdämnet.

Vad anser du om att det saknas riktlinjer för hur slöjdsalar ska vara utformade?

– Jag tycker att det är bra. Jag är obotlig optimist och tolkar det som ett uttryck för en tro på lärares professionalitet att utifrån givna mål organisera undervisningens lokaler på det sätt som passar bäst.

ur Lärarförbundets Magasin