Läs senare

Viktigt med status på nätet

08 jan 2016


Unga som agerar i sociala medier lever i en spänning mellan önskan att få uppmärksamhet och den sårbarhet och utsatthet som råder i kommunikationen online. Det visar Liselotte Eek-Karlsson i en avhandling som kom i slutet av oktober. På nätet gör ungdomar skillnad på olika kamrater och det är viktigt att ha bra status. Vilket handlingsutrymme ungdomarna ges hänger ihop med kön och grupptillhörighet och vilken status som är förknippad med den gruppen. Risken att bli utsatt på nätet är stor om normsystemen överträds.

Liselotte Eek-Karlsson säger att hon har sett en kränkande kultur, men vill poängtera att den är betydligt mindre än den stödjande.

Avhandlingen heter Ungas samspel i sociala medier – att balansera mellan ansvar och positionering och las fram vid Linnéuniversitetet den 30 oktober.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com