Läs senare

Viktigt och praktiskt om språkutveckling i NO

av Anna Persson
30 okt 2017
30 okt 2017

Det här är en bok som håller vad titeln lovar: en handbok med strategier och metoder för hur man arbetar språkutvecklande i NO på högstadiet. Författarna, som själva är lärare, behandlar arbetet med begrepp, läsning, skrivning, samtal, elever som har svenska som andra språk samt bedömning.

Varje kapitel har två delar. Den första tar upp varför det är viktigt att jobba med till exempel begreppsförståelse. Den andra delen, tydligt blåmarkerad så att den är lätt att hitta, består av exempel på övningar, aktiviteter, mallar och tips som är direkt användbara i undervisningen.

Mitt eget exemplar är redan full av post-it-lappar som jag ska testa i min egen undervisning.

Behövs det då en bok om språk i NO? Så här säger författarna: ”Genom att formulera språkliga mål kan du synliggöra det språk som undervisningen och ämnesförmågorna kräver. De språkliga målen är inget som ska sättas upp eller bedömas för sin egen skull – deras uppgift är att förtydliga de språkliga aspekterna av undervisningen, exempelvis i ämnesförmågorna, det centrala innehållet och kunskapskraven.”

Jag tycker att boken fyller ett viktigt syfte. Dagens lärare måste arbeta med elevernas språkutveckling. Det är ju ingen slump att det finns ett läslyft som alla lärare – oavsett ämnesbehörighet – kan gå. Att då få läsa en bok som vänder sig direkt till mig som NO-lärare är bra. Då finns alla tankar och idéer redan och jag slipper omsätta tankesättet från exempelvis svenskämnet till fysikämnet.

Språkutvecklande NO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet

Björn Kindenberg och Maria Wiksten
Natur & Kultur

Boken tar, på ett bra och sakligt sätt, upp vanliga fällor som är lätta att hamna i när du undervisar i NO. Till exempel så saknar många elever det naturvetenskapliga språket och vi lärare måste anpassa oss efter det. Igenkänningsfaktorn, när läraren Saras undervisning beskrivs, är hög. Det gör läsningen rolig.

Vissa saker känns självklara, men satta i ett sammanhang så ger de ändå nya infallsvinklar. Ibland är det skönt att se att det finns andra som tänker som en själv.

Boken är lättläst och och går att använda som en uppslagsbok. Ska du till exempel arbeta med att skriva inom ett område så är det bara att slå upp de blåmarkerade sidorna i kapitlet som handlar om att just skriva. Här finns flera idéer för hur du kan arbeta med texter i NO och vad du ska tänka på.

På förlagets hemsida finns även ett kompletterande material med diverse olika mallar. Det hade gärna kunnat vara mer omfattande eftersom det är bra. Jag skulle gärna läsa boken tillsammans med mina kollegor så att vi kan testa och utvärdera de metoder och modeller som boken tar upp. Det skulle kännas som en väldigt relevant fortbildning.

ur Lärarförbundets Magasin