Läs senare

Vill sprida resultatet till så många som möjligt

REPORTAGEEn hemsida som är öppen för alla att ta del av. Det har idrott och hälsalärarna i Huddinge kommuns samarbete nu resulterat i.

28 feb 2017

När Lgr 11 kom beslutade Huddinge kommun om ett övergripande implementeringsarbete. Alla lärare inom respektive ämne skulle träffas och diskutera de nya kursplanerna. Några lärare fick minskad undervisningstid för att kunna leda utvecklingsarbetet. Inom idrott och hälsa gick uppgiften till försteläraren Robert Nygren och hans dåvarande kollega Elisabeth Lindberg.
– För oss idrottslärare har det betytt jättemycket att få träffas och diskutera. Vi är ju ganska ensamma annars, säger Robert Nygren.

Elisabeth Lindberg ledde tidigare utvecklingsarbetet i idrott och hälsa tillsammans med Robert Nygren. Foto: Anders G Warne

Under de gemensamma träffarna har lärarna ringat in vad de kallar för olika lärområden, till exempel dans eller grovmotorik och rörelse. Med fokus på ett lärområde i taget diskuterar de sådant som arbetssätt, summativ och formativ bedömning, progression och hur värdeorden i kursplanen ska tolkas.
– Vi har verkligen fått tid att fördjupa oss i kursplanen, säger Elisabeth Lindberg.
Både hon och Robert Nygren tycker att kommunen har gett dem stora möjligheter att implementera Lgr 11.
– Om alla lärare fick samma förutsättningar som vi har tror jag att de flesta skulle uppleva det lättare att tolka kursplanen och enklare att använda den i det dagliga arbetet. Det är ju inte meningen att lärare ska sitta ensamma på sin kammare och tolka kursplanen, säger Elisabeth Lindberg.

De senaste åren har ryktet om Huddinge kommuns idrott och hälsa­lärares samarbete spridit sig och både Elisabeth Lindberg och Robert Nygren har besökt andra kommuner för att föreläsa om arbetet. För att sprida det ytterligare har de nu skapat en hemsida med material som sprungit ur det kommunövergripande arbetet.
– Där finns verktyg, matriser och förslag på lektionsupplägg. Men också sammanfattningar av våra diskussioner kring centralt innehåll, progression och bedömning, säger Elisabeth Lindberg, som inte längre är verksam som lärare i idrott och hälsa, men fortsätter att jobba med materialet på hemsidan.
– Vår ambition är att sprida resultatet av vårt arbete till så många idrott och hälsalärare som möjligt. Tanken är inte att man ska se det som en mall, utan som inspiration och stöd, säger Robert Nygren.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com